Historia

Namnet ”Nordströmgården” associerar till dess historia som börjar vid mitten av 1800-talet när den förste av tre generationer länsmän och landsfiskaler bosätter sig här.
Under de två första generationerna var platsen Hoga mitt på Tjörn ett centrum med polisstation, post- och bankkontor. Dessutom var det en av Tjörns största gårdar med ett omfattande jordbruk.
Vy över Hoga gård på 1880-talet
Fram till 1940-talet var Hoga en kronoägd gård och jordbruk men under krigsåren var utkomsten för gården dålig och större delen av jordbruksmarken såldes till bönder i närområdet. Kvar blev de cirka 5000 kvm tomt som idag är uppdelat på två grannfastigheter, vilka nu har samma ägare.
Den siste av de tre generationerna polismän på Hoga, Erik Nordström, agiterade i 15 år tillsammans med Tjörns kommunpolitiker för att tjörnbroleden skulle byggas på den plats där den nu ligger och 1954 bestämde Kungl. Majt. att broarna som invigdes 1960 skulle byggas här.
Landsfiskal Erik Nordström påtar i sitt trädgårdsland i mitten av 1950-talet.
Den person som vi har valt att representera Nordströmgården på logotypen är självporträttet av konstnären Karl Nordström, som föddes 1855 på Hoga länsmansboställe och som sedan blev en av de mest kända och stridbara konstnärerna runt sekelskiftet 18-/1900. Han var samtida och vän med alla de andra kända konstnärerna på den tiden, t ex Carl Larsson, Anders Zorn och Bruno Liljefors. Han var också nära vän med författaren August Strindberg
1914. Kronolänsman Johan Nordström t.v. och hans son Erik på trappan till huset där länsmanskontoret och posten fanns.

Idag är det familjen Kerstin och Anders Littke som sedan drygt 40 år är ägare och bosatta på Hoga och Kerstin är dessutom släkt med ”nordströmmarna”. Att vi har valt att kalla verksamheten som vi bedriver här för ”Nordströmgården” är med tanke på historien naturligt. Vår ambition är att utveckla verksamheten inom odling av grönsaker med humle, som förr var en lagstadgad skyldighet för alla gårdar, men som numera är nästan bortglömd. Därför har vi startat en testodling som nu skördats sommaren 2020 och levererats till bryggeriet Beerium i Surte strax norr om Göteborg, som bryggt en traditionell lager på våra humlekottar.

Foto: Josefine Larsson
Vi har också sedan många år tillbaka regelbundna besök av grupper av människor som är intresserade av Hogas historia, vilken vi då berättar om och visar bilder på. Under den närmaste framtiden planerar vi att återuppföra en av de gamla byggnaderna som f n bara är en ruin. Här har vi tänkt att ha butik, servering och utställning.
Nyligen har vi placerat en liten bod vid vägen till Skärhamn, där vi säljer våra produkter. Här kan man dagligen hämta nyskördade grönsaker och bärprodukter under sässong, som betalas med swish.