Kategorier
Nyheter

Hoga Saluhall

Hoga saluhall byggs nu                 på Nordströmgården                      vid Säbyvägen

Sedan v42 är bygget av Hoga saluhall igång på en av Nordström-gårdens fastigheter vid Säbyvägen på Tjörn. Nu är byggnaden på plats ovan den renoverade grunden, som också innehåller en jordkällare. Nästa steg i byggnationen är läggning av takpannorna och därpå solceller på båda sidor, samt målning av fasaden.

På bilden syns saluhallsbygget på den renoverade grunden mot väster (Säby), fotograferad från Säbyvägen.

Vy över Hoga gård på 1880-talet, med byggnaden närmast, där den nya byggna-den med Hoga saluhall är under uppförande. Bakom det gamla förrådet syns huset som var den ursprungliga byggnaden, med länsmanskontor, post, bank och finka. I bildens centrum ligger det nya boningshuset där familjen Nordström flyttade in 1860.

Hoga saluhall, som nu byggs på den gamla grunden blir lika stor som den gamla byggnaden på samma plats, och med samma källare under som i den ursprungliga byggnaden (se sprängskissen över den blivande saluhallen nedan).

Om allt går som det ska, kommer Hoga saluhall att invigas efter midsommarhelgen sommaren 2023 och sedan vara öppen alla dagar året runt.